Vijesti


Drvoplast d.d. zajedno s poduzećem Polar d.o.o. kao nositeljem te s poduzećima Advans Adria d.o.o. i Marius d.o.o. sačinjava konzorcij koji provodi projekt

Naziv projekta: INTEGRATOR „Inovativna usluga Pick your own - uzgoj organske hrane na prodajnim mjestima“ 

Kratki opis projekta: projekt se odnosi na aktivnu primjenu inovacije poslovnog modela uz paralelno osmišljavanje i proizvodnju novih inovativnih proizvoda te komplementarnih inovativnih usluga

Ciljevi i očekivani rezultati: Ovaj kompleksni skup inovacijskih dostignuća istovremeno u više smjerova, a unutar zajedničke domene, stvoren je od strane četiri MSP-a koji zajedno u sinergiji združuju znanja, kapacitete i kompetencije kako bi ostvarili poslovni cilj.

Projekt ima za cilj proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda i komplementarnih usluga koji rješavaju problem zdrave prehrane ljudi svježim namirnicama maksimalne nutritivne vrijednosti. Ovaj projekt također na inovativan način stimulira ekološki uzgoj i konzumaciju zdrave hrane, svježe i odmah spremne za uporabu.

Prema inovativnom novom poslovnom modelu poduzeće proširuje svoje poslovanje uvođenjem nove inovativne usluge i ponude novih proizvoda te shodno tome unaprjeđuje svoje poslovanje u velikoj mjeri. Poduzeća okupljena u konzorciju provedbom projekta znatno proširuju obujam svog poslovanja i prisutnosti na tržištu, poboljšavaju svoju organizaciju poslovanja, i porastom vlastite konkurentske prednosti doprinose zajedničkom cilju povećanja prodaje, prihoda i dobiti.

Ukupna vrijednost projekta: 17.385.268,14kn
EU sufinanciranje projekta:  7.159.673,85kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2020. - 1.rujna 2022.
Kontakt osoba za više informacija: Martina Zlatić
Link: www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

2017. godine, nabavljena je informatička oprema sredstvima iz EU fondova.

eu-fondovi