politika-kvalitete-zastita-okolisa-ISO-14001

Politika kvalitete i zaštita okoliša

politika-kvalitete-zastita-okolisa-ISO-9001

Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupaca isporučenim proizvodima i uslugama najvažnije su vrijednosti prema kojima Drvoplast d.d. određuje i mjeri svoju uspješnost.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 cilj je neprekidno poboljšavati kvalitetu svojih proizvoda i usluga, postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana te sustavna briga o zaštiti okoliša na svim razinama upravljanja.

Opseg sustava upravljanja kvalitetom i okolišem je: Proizvodnja i prodaja ekstrudiranih i brizganih profila, proizvodnja PVC granulata te projektiranje i izrada alata na lokaciji Ivana Sancina 3, Buzet.

Politika kvalitete i okoliša sastavni je dio poslovne politike Društva, a njeni osnovni ciljevi jesu:

  • Stalno unapređenje kvalitete proizvoda i pruženih usluga koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca
  • Osiguranje pravodobne isporuke proizvoda i usluga kupcima
  • Razvijanje novih proizvoda i usluga u skladu s zahtjevima kupaca
  • Njegovanje i promicanje partnerskih odnosa s dobavljačima
  • Učinkovito i racionalno korištenje svih resursa
  • Smanjenje reklamacija, škarta i ostalih oblika gubitaka
  • Socijalna sigurnost i zadovoljstvo radnika
  • Poštivanje svih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša
  • Sprječavanje onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi kroz prevenciju i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš
  • Kontinuiran razvoj i poboljšanje svih procesa u poduzeću vezanih za upravljanje okolišem

Uprava se obvezuje da će u okviru svojih poslovnih obveza raditi na dosljednoj primjeni i neprestanom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, a od svih zaposlenika se zahtijeva puna podrška u provođenju iste.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem te odgovornost za pravovremenu primjenu osnovna je obveza svakog zaposlenika Drvoplasta.

Potreba za stalnim usavršavanjem na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih zaposlenih jer si samo na taj način možemo priskrbiti epitet kvalitetnog i pouzdanog partnera i osigurati sebi dugoročan rast i razvoj.

Član Uprave

Jurica Ilčić

politika-kvalitete-i-zastita-okolisa